Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Ανοιχτό σχολείο αγοράς

Εν αρχή ήν ο χώρος, η Αγορά που ξανάνοιξε με τις τόσες δυνατότητες που προσφέρει. Όταν αρχίσαμε να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της Αγοράς, παρατηρήσαμε τη σχεδόν παντελή απουσία των μεταναστών (πέρα από κάποιες οργανωμένες εκδηλώσεις ή συζητήσεις), παρόλο που ο χώρος ήταν ανοιχτός σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, στην Κυψέλη, ζούμε πλάι-πλάι Έλληνες και «ξένοι», οικονομικοί μετανάστες ή πολιτικοί πρόσφυγες. Οι μετανάστες αποτελούν μια νέα κοινωνική κατηγορία: πολίτες χωρίς πολιτικά δικαιώματα, εργαζόμενοι χωρίς, ή με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα, παιδιά χωρίς ιθαγένεια. Ψάχναμε έναν τρόπο προσέγγισης, σκεφτήκαμε τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Δεν είμαστε όλοι δάσκαλοι ή εκπαιδευτικοί. Ζητήσαμε πληροφορίες και κουβεντιάσαμε με ανθρώπους που είχαν ήδη πείρα από τέτοια σχολεία. Πέρσι το χειμώνα ξεκίνησε το πρώτο τμήμα σε ένα χώρο της Αγοράς, σε δυο βδομάδες το δεύτερο, σε άλλες δυο το τρίτο. Το Σεπτέμβρη οργανωθήκαμε καλύτερα, ετοιμάσαμε δυο δωμάτια, πήραμε πίνακες και θρανία, είχαμε πια μαζευτεί 15 εθελοντές δάσκαλοι και 130 μαθητές.
Τους διδάσκουμε ελληνικά, προσπαθούμε. Μας μαθαίνουν πολλά κι εκείνοι. Μας δίνουν πληροφορίες για τη γλώσσα τους, τη χώρα και τη ζωή που άφησαν πίσω, τις προσδοκίες τους. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με τις αντιθέσεις και τις διαφορές μας σε αληθινά ισότιμη βάση. Εμείς μ' αυτούς, κι εκείνοι μεταξύ τους
. Στόχος μας δεν είναι απλώς να βοηθήσουμε τους μετανάστες να μάθουν ελληνικά, αλλά να συμβάλουμε στην ένταξή τους, τουλάχιστον στον περιορισμένο χώρο της Αγοράς –ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση της ευρύτερης κοινωνικής τους ένταξης. Σε αυτή τη διαδικασία διαπολιτισμικής όσμωσης μαθητεύουμε και «εμείς» στη γνωριμία με τους «άλλους».